• مدیران
   فرامرز مهرجو

   فرامرز مهرجو

   مدیر امور مالی
   کارشناسی حسابداری
   پست الکترونیک: f.mehrjo@hafezinsurance.ir

   علیرضا فاطمی بهشتی

   علیرضا فاطمی بهشتی

   سرپرست مدیریت بیمه های اموال
   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بیمه
   پست الکترونیک:a.fatemi@hafezinsurance.ir

   دکتر مهسا فرح زاد

   دکتر مهسا فرح زاد

   مدیر حقوقی
   پست الکترونیکm.farahzad@hafezinsurance.ir

   مریم علی نیا

   مریم علی نیا

   مدیر روابط عمومی
   مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم سیاسی
   پست الکترونیک: m.alinia@hafezinsurance.ir

   یاسر ضرابیان

   یاسر ضرابیان

   سرپرست امور شعب و نمایندگی
   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش مدیریت بیمه
   پست الکترونیک: y.zarabian@hafezinsurance.ir

   سید مجتبی کریمی یوسفی

   سید مجتبی کریمی یوسفی

   سرپرست مدیریت اتکایی
   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بیمه
   پست الکترونیک : y.yousefi@hafezinsurance.ir

    رضا ایزدی یگانه

   رضا ایزدی یگانه

   مدیر فناوری اطلاعات وسرپرست اداره آمار و داده کاوی
   مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
   دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
   پست الکترونیک: r.izadi@hafezinsurance.ir

 • دفتر ارتباطی تهران
  پیامک: 9850005783407
 • .:
 • پیوندها
 • :.
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه حافظ می باشد.
  مجری : پورتال سامان