• مدیران
   سید مجتبی کریمی

   سید مجتبی کریمی

   مدیر امور مالی
   کارشناسی ارشد حسابداری
   دانشجوی دوره دکتری مدیریت منابع انسانی
   پست الکترونیک: m.karimi@hafezinsurance.ir

   اصغر آقاپور جیران

   اصغر آقاپور جیران

   مدیر امور شعب و نمایندگی
   مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بیمه
   دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بیمه
   پست الکترونیک: a.aghapour@hafezinsurance.ir

   مریم علی نیا

   مریم علی نیا

   مدیر روابط عمومی
   مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم سیاسی
   پست الکترونیک: m.alinia@hafezinsurance.ir

   یدالله عظیمی گل تپه

   یدالله عظیمی گل تپه

   سرپرست مدیریت اتکایی
   مدرک تحصیلی: کارشناسی آمار
   دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک
   پست الکترونیک : y.azimi@hafezinsurance.ir

    رضا ایزدی یگانه

   رضا ایزدی یگانه

   مدیر فناوری اطلاعات وسرپرست اداره آمار و داده کاوی
   مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
   دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
   پست الکترونیک: r.izadi@hafezinsurance.ir

   علی شکرنابی

   علی شکرنابی

   سرپرست مدیریت بازاریابی و امور بین الملل
   مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی
   پست الکترونیک: a.shekarnabi@hafezinsurance.ir

 • دفتر ارتباطی تهران
  پیامک: 9850005783407
 • .:
 • پیوندها
 • :.
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه حافظ می باشد.
  مجری : پورتال سامان