• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   1انیس صباییآذربایجان شرقی / بنابکد مرکز: 5299آدرس: استان آذربایجان شرقی - شهرستان بناب - خیابان مطهری - ساختمان بیمه - طبقه اول - واحد 1 - پلاک 353
   تلفن: 041 - 37723385
   تلفن همراه: 0914 - 4213234
   فعالانیس صبایی
   2بهزاد سلیمی سرخه دیزجآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 5334آدرس: چهار راه اخوندی، جنب بانک مهر اقتصاد، طبقه فوقانی املاک رضوان
   تلفن: 04132889595
   تلفن همراه: 09148120849
   فعالبهزاد سلیمی سرخه دیزج
   3سمیه گلستانه آذربایجان شرقی / جلفاکد مرکز: 5267آدرس: استان آذربایجان شرقی - جلفا - فلکه عاشورا - خیابان شمس تبریزی - پاساژ شمس تبریزی - پلاک 9
   تلفن: 041 - 42024854
   تلفن همراه: 0930 - 8650188
   فعالسمیه گلستانه
   4محمدرضا خان محمدزادهآذربایجان شرقی / جلفاکد مرکز: 5248آدرس: استان آذربایجان شرقی - جلفا - خیابان شهدا -کوچه تعاونی - پلاک 5

   تلفن: 041 - 42082156
   تلفن همراه: 0914 - 4917470
   فعالمحمدرضا خان محمدزاده
   5شعبه ارسآذربایجان شرقی / جلفاکد مرکز: 3059مسئول مرکز: امین اسماعیل لوآدرس: خیابان شمس تبریزی - جنب بانک سپهتلفن: 041-42026705
   041-42026863
   فعالشعبه ارس
   6شعبه ارسآذربایجان شرقی / جلفاکد مرکز: 10آدرس: فلکه عاشورا - ابتدای خیابان شمس تبریزی - نبش خیابان چمران- پلاک 18 و 20تلفن: 04142023473 فعالشعبه ارس
   7سید عادل آهستهآذربایجان شرقی / جلفاکد مرکز: 5132آدرس: استان آذربایجان شرقی - منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس - جلفا- هادیشهر - خیابان امام خمینی - میدان امام حسن

   تلفن: 041 - 42046272
   تلفن همراه: 0914 - 4716991
   فعالسید عادل آهسته
   8فاطمه فرشباف واثقیآذربایجان شرقی / جلفاکد مرکز: 5061آدرس: استان آذربایجان شرقی - منطقه ویژه اقتصادی سهلان - چهار راه بهار - به طرف آخونی - جنب پل عابر پیاده - پلاک 1/1

   تلفن: 041 - 32867707
   تلفن همراه: 0914 - 3102262
   فعالفاطمه فرشباف واثقی
   9سید پیام موسوی قاسمیآذربایجان شرقی / جلفاکد مرکز: 5014آدرس: استان آذربایجان شرقی - منطقه ویژه اقتصادی سهلان - خیابان بهار شرقی - ساختمان شماره 15 - طبقه دوم

   تلفن: 041 - 32817691
   تلفن همراه: 0912 - 7781367
   فعالسید پیام موسوی قاسمی
   10اسماعیل صمدیآذربایجان شرقی / جلفاکد مرکز: 5316آدرس: هادیشهر - خیابان جلفا - پاساژولیعصر طبقه فوقانی کفش ملی
   تلفن: 04142050040
   فعالاسماعیل صمدی
  • فهرست شعب و نمایندگی ها
   انیس صبایی

   انیس صبایی

   کد مرکز: 5299وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان شرقی / بنابآدرس: استان آذربایجان شرقی - شهرستان بناب - خیابان مطهری - ساختمان بیمه - طبقه اول - واحد 1 - پلاک 353
   تلفن: 041 - 37723385
   تلفن همراه: 0914 - 4213234
   بهزاد سلیمی سرخه دیزج

   بهزاد سلیمی سرخه دیزج

   کد مرکز: 5334وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان شرقی / تبریزآدرس: چهار راه اخوندی، جنب بانک مهر اقتصاد، طبقه فوقانی املاک رضوان
   تلفن: 04132889595
   تلفن همراه: 09148120849
   سمیه گلستانه

   سمیه گلستانه

   کد مرکز: 5267وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان شرقی / جلفاآدرس: استان آذربایجان شرقی - جلفا - فلکه عاشورا - خیابان شمس تبریزی - پاساژ شمس تبریزی - پلاک 9
   تلفن: 041 - 42024854
   تلفن همراه: 0930 - 8650188
   محمدرضا خان محمدزاده

   محمدرضا خان محمدزاده

   کد مرکز: 5248وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان شرقی / جلفاآدرس: استان آذربایجان شرقی - جلفا - خیابان شهدا -کوچه تعاونی - پلاک 5

   تلفن: 041 - 42082156
   تلفن همراه: 0914 - 4917470
   شعبه ارس

   شعبه ارس

   کد مرکز: 3059وضعیت فعالیت: فعالمسئول مرکز: امین اسماعیل لواستان / شهر: آذربایجان شرقی / جلفاآدرس: خیابان شمس تبریزی - جنب بانک سپهتلفن: 041-42026705
   041-42026863
   شعبه ارس

   شعبه ارس

   کد مرکز: 10وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان شرقی / جلفاآدرس: فلکه عاشورا - ابتدای خیابان شمس تبریزی - نبش خیابان چمران- پلاک 18 و 20تلفن: 04142023473
   سید عادل آهسته

   سید عادل آهسته

   کد مرکز: 5132وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان شرقی / جلفاآدرس: استان آذربایجان شرقی - منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس - جلفا- هادیشهر - خیابان امام خمینی - میدان امام حسن

   تلفن: 041 - 42046272
   تلفن همراه: 0914 - 4716991
   فاطمه فرشباف واثقی

   فاطمه فرشباف واثقی

   کد مرکز: 5061وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان شرقی / جلفاآدرس: استان آذربایجان شرقی - منطقه ویژه اقتصادی سهلان - چهار راه بهار - به طرف آخونی - جنب پل عابر پیاده - پلاک 1/1

   تلفن: 041 - 32867707
   تلفن همراه: 0914 - 3102262
   سید پیام موسوی قاسمی

   سید پیام موسوی قاسمی

   کد مرکز: 5014وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان شرقی / جلفاآدرس: استان آذربایجان شرقی - منطقه ویژه اقتصادی سهلان - خیابان بهار شرقی - ساختمان شماره 15 - طبقه دوم

   تلفن: 041 - 32817691
   تلفن همراه: 0912 - 7781367
   اسماعیل صمدی

   اسماعیل صمدی

   کد مرکز: 5316وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان شرقی / جلفاآدرس: هادیشهر - خیابان جلفا - پاساژولیعصر طبقه فوقانی کفش ملی
   تلفن: 04142050040
   امید رزق خواه

   امید رزق خواه

   کد مرکز: 5321وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان شرقی / جلفاآدرس: سلماس خیابان چمران روبروی اورژانس قدیم
   تلفن: 04435256878
   ابراهیم خلیل عیوضلو

   ابراهیم خلیل عیوضلو

   کد مرکز: 5333وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان شرقی / جلفاآدرس: هادی شهر خیابان امام جنب کوچه مجاهد
   تلفن: 04142045304
   تلفن همراه: 09143920651
   سحر الوانی

   سحر الوانی

   کد مرکز: 5326وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان شرقی / جلفاآدرس: منطقه ازاد ارس- فاز 1 مجتمع نمایشگاهی کاسپین- پ 7
   تلفن: 04142030492
   تلفن همراه: 09147312821
   سیاوش اعیادی

   سیاوش اعیادی

   کد مرکز: 5293وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان شرقی / جلفاآدرس: منطقه آزاد ارس- شهرک صنعتی فاز 2- پاساژ صنعتی- بلوک 2- واحد21
   تلفن: 04533440601
   فرشاد نجارزاده

   فرشاد نجارزاده

   کد مرکز: 5319وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان غربی / ارومیهآدرس: بلوار آزادی- روبه روی انبار نفت- پلاک 773
   تلفن: 044-32758226
   داریوش گوزل زاده

   داریوش گوزل زاده

   کد مرکز: 5290وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان غربی / بازرگانآدرس: استان آذربایجان غربی - بازرگان - بلوار شهید قنبری - اول جاده بورالان - طبقه اول ( دفتر شخصی)
   تلفن: 044 - 34374899
   تلفن همراه: 0938 - 1795847
   مهدی محمود زاده

   مهدی محمود زاده

   کد مرکز: 5320وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان غربی / بازرگانآدرس: خیابان امام- روبروی اداره قرنطینه
   انسیه خلیل پور

   انسیه خلیل پور

   کد مرکز: 5277وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان غربی / ماکوآدرس: استان آذربایجان غربی - ماکو - بلوار رسالت - روبروی بیمه ایران

   تلفن: 044 - 34244808
   تلفن همراه: 0930 - 8559280
   جعفر نصیری

   جعفر نصیری

   کد مرکز: 5272وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان غربی / ماکوآدرس: استان آذربایجان غربی - شوط - یولاگلدی - اول بلوار آذربایجان - دفتر نمایندگی آمیکو

   تلفن: 044 - 34351297
   تلفن همراه: 0914 - 1644267
   معصوم زینال نژاد

   معصوم زینال نژاد

   کد مرکز: 5271وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان غربی / ماکوآدرس: استان آذربایجان غربی - ماکو - بلوار مدرس -نرسیده به مسجد بشگوز
   تلفن: 044 - 34229545
   تلفن همراه: 0914 - 6011896
 • دفتر ارتباطی تهران
  پیامک: 9850005783407
 • .:
 • پیوندها
 • :.
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه حافظ می باشد.
  مجری : پورتال سامان