• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   1انیس صباییآذربایجان شرقی / بنابکد مرکز: 5299آدرس: خیابان مطهری - ساختمان بیمه - پلاک 351
   تلفن: 37723385 - 041
   تلفن همراه: 4213234 - 0914
   فعالانیس صبایی
   2محمدرضا خان محمدزادهآذربایجان شرقی / جلفاکد مرکز: 5248آدرس: منطقه آزاد تجاری ارس- سیه رود - خیابان امام - سه راه مرزبان
   تلفن: 42082577 -041
   تلفن همراه: 4917470 -0914
   فعالمحمدرضا خان محمدزاده
   3شعبه ارسآذربایجان شرقی / جلفاکد مرکز: 3059مسئول مرکز: امین اسماعیل لوآدرس: جلفا - میدان عاشورا - خیابان شمس تبریزی - جنب بانک سپه - طبقه اولتلفن: 041-42026705
   041-42026863
   فعالشعبه ارس
   4شعبه ارسآذربایجان شرقی / جلفاکد مرکز: 10آدرس: فلکه عاشورا - ابتدای خیابان شمس تبریزی - نبش خیابان چمران- پلاک 18 و 20تلفن: 04142023473 فعالشعبه ارس
   5سید عادل آهستهآذربایجان شرقی / جلفاکد مرکز: 5132آدرس: منطقه آزاد تجاری ارس - جلفا- مسیر پارک کوهستان - نرسیده به پارک مجمتع شایان

   تلفن: 42046272 - 041
   تلفن همراه: 4716991 - 0914
   فعالسید عادل آهسته
   6فرزین نیک دهقان آذربایجان شرقی / جلفاکد مرکز: 5292آدرس: گمرک منطقه آزاد ارس – روبروی امور خودرویی
   تلفن: 33201074 - 041تلفن همراه: 9414599 - 0937
   فعالفرزین نیک دهقان
   7اسماعیل صمدیآذربایجان شرقی / جلفاکد مرکز: 5316آدرس: هادی شهر - میدان امام خمینی - خ امام جعفر صادق - طبقه فوقانی کفش ملی - پلاک 11
   تلفن: 42050040 - 041
   فعالاسماعیل صمدی
   8ابراهیم خلیل عیوضلوآذربایجان شرقی / جلفاکد مرکز: 5333آدرس: هادی شهر خیابان امام جنب کوچه امام خمینی هفتم - پلاک 548تلفن: 42045304 - 041
   تلفن همراه: 3920651 - 0914
   فعالابراهیم خلیل عیوضلو
   9سحر الوانیآذربایجان شرقی / جلفاکد مرکز: 5326آدرس: منطقه آزاد تجاری ارس - جلفا - فاز 1 صنعتی - مجتمع تجاری کاسپین
   تلفن: 42030492 - 041
   تلفن همراه: 7312821 -0914
   فعالسحر الوانی
   10فرشاد نجارزادهآذربایجان غربی / ارومیهکد مرکز: 5319آدرس: بازرگان - گمرگ پایانهتلفن: 32751145-044
   فعالفرشاد نجارزاده
  • فهرست شعب و نمایندگی ها
   انیس صبایی

   انیس صبایی

   کد مرکز: 5299وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان شرقی / بنابآدرس: خیابان مطهری - ساختمان بیمه - پلاک 351
   تلفن: 37723385 - 041
   تلفن همراه: 4213234 - 0914
   محمدرضا خان محمدزاده

   محمدرضا خان محمدزاده

   کد مرکز: 5248وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان شرقی / جلفاآدرس: منطقه آزاد تجاری ارس- سیه رود - خیابان امام - سه راه مرزبان
   تلفن: 42082577 -041
   تلفن همراه: 4917470 -0914
   شعبه ارس

   شعبه ارس

   کد مرکز: 3059وضعیت فعالیت: فعالمسئول مرکز: امین اسماعیل لواستان / شهر: آذربایجان شرقی / جلفاآدرس: جلفا - میدان عاشورا - خیابان شمس تبریزی - جنب بانک سپه - طبقه اولتلفن: 041-42026705
   041-42026863
   شعبه ارس

   شعبه ارس

   کد مرکز: 10وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان شرقی / جلفاآدرس: فلکه عاشورا - ابتدای خیابان شمس تبریزی - نبش خیابان چمران- پلاک 18 و 20تلفن: 04142023473
   سید عادل آهسته

   سید عادل آهسته

   کد مرکز: 5132وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان شرقی / جلفاآدرس: منطقه آزاد تجاری ارس - جلفا- مسیر پارک کوهستان - نرسیده به پارک مجمتع شایان

   تلفن: 42046272 - 041
   تلفن همراه: 4716991 - 0914
   فرزین نیک دهقان

   فرزین نیک دهقان

   کد مرکز: 5292وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان شرقی / جلفاآدرس: گمرک منطقه آزاد ارس – روبروی امور خودرویی
   تلفن: 33201074 - 041تلفن همراه: 9414599 - 0937
   اسماعیل صمدی

   اسماعیل صمدی

   کد مرکز: 5316وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان شرقی / جلفاآدرس: هادی شهر - میدان امام خمینی - خ امام جعفر صادق - طبقه فوقانی کفش ملی - پلاک 11
   تلفن: 42050040 - 041
   ابراهیم خلیل عیوضلو

   ابراهیم خلیل عیوضلو

   کد مرکز: 5333وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان شرقی / جلفاآدرس: هادی شهر خیابان امام جنب کوچه امام خمینی هفتم - پلاک 548تلفن: 42045304 - 041
   تلفن همراه: 3920651 - 0914
   سحر الوانی

   سحر الوانی

   کد مرکز: 5326وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان شرقی / جلفاآدرس: منطقه آزاد تجاری ارس - جلفا - فاز 1 صنعتی - مجتمع تجاری کاسپین
   تلفن: 42030492 - 041
   تلفن همراه: 7312821 -0914
   فرشاد نجارزاده

   فرشاد نجارزاده

   کد مرکز: 5319وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان غربی / ارومیهآدرس: بازرگان - گمرگ پایانهتلفن: 32751145-044
   داریوش گوزل زاده

   داریوش گوزل زاده

   کد مرکز: 5290وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان غربی / بازرگانآدرس: استان آذربایجان غربی - بازرگان - بلوار شهید قنبری - اول جاده بورالان - طبقه اول ( دفتر شخصی)
   تلفن: 34374899-044
   تلفن همراه: 1795847-0938
   مهدی محمود زاده

   مهدی محمود زاده

   کد مرکز: 5320وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان غربی / بازرگانآدرس: بازرگان بلوار امام پایین تر از بانک ملت روبروی قرنطینه گمرک
   تلفن: 34251951 - 044
   نیر صانعی فر

   نیر صانعی فر

   کد مرکز: 5359وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان غربی / سلماسآدرس: آذربایجان غربی - منطقه ویژه سلماس - خیابان ملت - مابین دستغیب و سلطانزاده تلفن: 35241737 - 041تلفن همراه: 1488862 -0914نمابر: 35241737 -041
   انسیه خلیل پور

   انسیه خلیل پور

   کد مرکز: 5277وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان غربی / ماکوآدرس:
   ماکو - بلوار رسالت - روبروی بیمه ایران معین
   تلفن: 34244808-044
   تلفن همراه: 8559280-0930
   جعفر نصیری

   جعفر نصیری

   کد مرکز: 5272وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان غربی / ماکوآدرس:
   آذربایجان غربی - شوط - یولاگلدی اول - بلوار آذربایجان - جنب دفتر نمایندگی آمیکو
   تلفن: 34351297-044
   تلفن همراه: 1644267-0914
   محمد حسین علی پور

   محمد حسین علی پور

   کد مرکز: 5256وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان غربی / ماکوآدرس: اول بلوار رسالت روبه روی فروشگاه میلان
   کد پستی: 5861685184تلفن: 34251657 - 044
   تلفن همراه: 1623164 - 0914
   حسین اسمعیل زاده

   حسین اسمعیل زاده

   کد مرکز: 5245وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان غربی / ماکوآدرس:
   آذربایجان غربی - منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو - خ امام -روبروی مخابرات
   تلفن: 34228144-044
   تلفن همراه: 7331498-0933
   علی قاسم زاده

   علی قاسم زاده

   کد مرکز: 5241وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان غربی / ماکوآدرس: شوط- خیابان شهدا- جنب اداره آگاهی

   تلفن: 4222618 - 044
   تلفن همراه: 2084313 - 0914
   فاروق وحدتی اقدام

   فاروق وحدتی اقدام

   کد مرکز: 5237وضعیت فعالیت: فعالاستان / شهر: آذربایجان غربی / ماکوآدرس: خیابان امام-جنب اداره مخابرات

   تلفن: 34228252 - 044تلفن همراه: 1624005 - 0914
   شعبه ماکو

   شعبه ماکو

   کد مرکز: 3068وضعیت فعالیت: فعالمسئول مرکز: هادی گوزل زادهاستان / شهر: آذربایجان غربی / ماکوآدرس: بلوار رسالت – محله ساری تابلو – روبروی خ 12 بهمن روبروی بانک سپه. جنب ساختمان فلوریا. پلاک 133کد پستی: 5861945331تلفن: 04434252994-5 نمابر: 04434252996
 • دفتر ارتباطی تهران
  پیامک: 9850005783407
 • .:
 • پیوندها
 • :.
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه حافظ می باشد.
  مجری : پورتال سامان