•  
  • فهرست بیمه نامه ها
    بیمه مهندسی

   بیمه مهندسی

   بیمه مهندسی «شرکت بیمه حافظ» بیمه‌های مهندسی ازجمله رشته‌های مورد‌توجه صاحبان صنایع و سرمایه در بازارهای جهانی محسوب‌می‌شود که باتوجه‌به کاربردهای گوناگون آن از تنوع زیادی برخوردار هستند. بیمه‌های مهندسی «شرکت بیمه حافظ» خطرات احتمالی حادثه و حوادث فیزیکی ناگهانی و غیرقابلِ‌پیش‌بینی در طول ...
 • دفتر ارتباطی تهران
  پیامک: 9850005783407
 • .:
 • پیوندها
 • :.
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه حافظ می باشد.
  مجری : پورتال سامان