•  
  • فهرست بیمه نامه ها
   بیمه عمر

   بیمه عمر

   بیمه حافظ زندگی «شرکت بیمه حافظ» با معرفی محصول بیمه‌ای خود با نام «بیمه حافظ زندگی» بر آن است تا فرصتی دوجانبه (عمر و سرمایه‌گذاری) را دراختیار افراد قراردهد که در شرایط از‌دست‌دادن عزیزی از خانواده و همچنین در تنگناهای مالی، کمک‌رسان خانواده‌ها باشد و دغدغه ذهنی آنها را با یک برنامه‌ریزی بهینه ...
 • دفتر ارتباطی تهران
  پیامک: 9850005783407
 • .:
 • پیوندها
 • :.
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه حافظ می باشد.
  مجری : پورتال سامان