• سرمایه های انسانی
   عباس احمدیان آزاد گله

   عباس احمدیان آزاد گله

   سرپرست معاونت فنی
   تحصیلات:
   پست الکترونیک :a.ahmadian@hafezinsurance.ir

    محمود دودانگه

   محمود دودانگه

   سرپرست شرکت وعضو هیات مدیره
   dodangeh@hafezinsurance.ir
   سوابق تحصیلی: کارشناس مهندسی صنایع با گرایش برنامه ریزی وتحلیل سیستمها از دانشگاه صنعتی شریف
   کارشناسی ارشد‌ مهندسی ‌صنایع ‌با گرایش مهندسی‌صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
   دکترای تخصصی با گرایش مدیریت سیستم ها(در حال تحصیل)

   علی عزتی

   علی عزتی

   معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
   تحصیلات:
   پست الکترونیک:a.ezati@hafezinsurance.ir

   ارض اله خدایاری

   ارض اله خدایاری

   معاون اداری و مالی
   تحصیلات:
   پست الکترونیک: m.khodayari@hafezinsurance.ir

   محمود دودانگه

   محمود دودانگه

   سرپرست شرکت و عضو هیات مدیره
   dodangeh@hafezinsurance.ir
   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد‌ مهندسی ‌صنایع ‌با گرایش مهندسی‌صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
   دانشجوی دکترای تخصصی با گرایش مدیریت سیستم ها

   محمد حسین داجمر

   محمد حسین داجمر

   رییس هیات مدیره
   m.dajmar@hafezinsurance.ir

   علیرضا فاطمی

   علیرضا فاطمی

   نایب رییس هیات مدیره

   محسن علی حسینی

   محسن علی حسینی

   عضو هیات مدیره

   علیرضا فاطمی بهشتی

   علیرضا فاطمی بهشتی

   سرپرست مدیریت بیمه های اتومبیل
   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بیمه
   پست الکترونیک:a.fatemi@hafezinsurance.ir

   دکتر مهسا فرح زاد

   دکتر مهسا فرح زاد

   مدیر حقوقی
   پست الکترونیکm.farahzad@hafezinsurance.ir

   سید مجتبی کریمی یوسفی

   سید مجتبی کریمی یوسفی

   سرپرست مدیریت اتکایی
   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بیمه
   پست الکترونیک : y.yousefi@hafezinsurance.ir

   زهرا محمدی پور

   زهرا محمدی پور

   سرپرست امور مالی
   مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری
   کارشناسی ارشد مدیریت مالی
   پست الکترونیک:z.mohammadipour@hafezinsurance.ir

   مهران شیرخدایی

   مهران شیرخدایی

   سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات
   مدرک تحصیلی: کارشناسی برق الکترونیک
   کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
   پست الکترونیک:m.shirkhodaei@hafezinsurance.ir

 • دفتر ارتباطی تهران
  پیامک: 9850005783407
 • .:
 • پیوندها
 • :.
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه حافظ می باشد.
  مجری : پورتال سامان