• بیمه انرژی

   معرفی بیمه نامه

    بیمه انرژی

   بیمه انرژی «شرکت بیمه حافظ»

   جهت استخراج نفت، گاز، پالایش آنها و سایر کارخانجات جانبی که در فرایند تولید نفت‌و‌گاز احداث‌می‌شوند بیمه‌هایی تحت‌ِعنوان انرژی در «شرکت بیمه حافظ» طراحی‌شده‌است. خطرات ایجاد‌شده و خسارات به‌وجود‌آمده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، چه در هنگام ساخت و چه در زمان بهره‌برداری، توسط بیمه‌های انرژی بیمه‌می‌شوندکه باتوجه‌به سرمایه مورد‌ِتعهد، «شرکت بیمه حافظ» در بخش‌های ساحلی و فراساحلی پوشش‌های مورد‌ِنیاز بیمه‌گذاران را با همکاری سایر شرکت‌های بیمه داخلی یا خارجی به‌صورت اتکایی و یا به‌صورت مشترک (کنسرسیوم) تحتِ‌پوشش بیمه‌ای قرار‌می‌دهد. معمولاً حفاری چاه، نصب جَکِت، تاپ‌ساید، لوله‌گذاری و تأسیسات جانبی در دریا، انتقال ازطریق لوله نفت‌وگاز به ساحل، تصفیه در پالایشگاه، حوادث طبیعی ناشی از اجرای کار در زمان نصب، مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث و اموال مجاور، شکست ماشین‌آلات، عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات و غیره درزمره پوشش‌های بیمه‌ای قابلِ‌ارائه «شرکت بیمه حافظ» در بیمه‌های انرژی است.

   برخی عناوین بیمه‌های انرژی «شرکت بیمه حافظ» عبارتند از:

   • بیمه حفاری چاه‌های نفت‌و‌گاز در بخش‌های ساحل و یا فراساحل؛
   • بیمه تمام‌خطر سکوهای نفتی؛
   • بیمه تمام‌خطر اموال، ابزار و ماشین‌آلات موجود در بخش‌های ساحل و فراساحل؛
   • بیمه تمام‌خطر لوله‌گذاری‌ها در بخش خشکی و فراساحل؛
   • بیمه تمام‌خطر پالایشگاه‌ها؛
   • بیمه تمام‌خطر کارخانجات و تأسیسات پتروشیمی؛
   • بیمه تمام‌خطر تجهیزات حفاری؛
   • انواع بیمه‌نامه‌ها‌ی مسئولیت اعم از قانونی، قراردادی یا فنی؛
   • بیمه آلودگی محیط‌زیست؛
   • مسئولیت حقوقی شخص‌ِثالث درقبالِ قراردادها؛
   • بیمه محموله‌ها و انبارداری؛
   • بیمه عدم‌النفع؛
   • بیمه تجهیزات زیر‌دریا؛
   • بیمه بیرون‌کشیدن سکوی غرق‌شده.

   کاتالوگ و فایلهای پیوست

 • دفتر ارتباطی تهران
  پیامک: 9850005783407
 • .:
 • پیوندها
 • :.
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه حافظ می باشد.
  مجری : پورتال سامان