• بیمه آتش سوزی

   راهنمای دریافت خسارت

   شرایط پرداخت خسارت:

   1. احراز و شناسائی بیمه نامه و اعتبار آن
   2. انطباق محل مورد بیمه با محل حادثه و موارد بیمه شده با موارد خسارت دیده
   3. تعیین علت حادثه و خطر منجر به حادثه و انطباق با پوشش های خریداری شده
   4. تعیین ذینفعان بیمه نامه که می تواند بیمه گذار و یا اشخاص ثالث باشند.
   5. دریافت رسید تسویه یا رضایت نامه کتبی خسارت از بیمه گذار و ذینفعان بیمه نامه

   فرآیند دریافت خسارت:

   1. اعلام خسارت توسط بیمه گذار
   2. بازدید کارشناسان بیمه گر از محل خسارت
   3. درخواست ارائه لیستهای اقلام خسارتی از بیمه گذار
   4. ارزیابی خسارت
   5. محاسبه و تطبیق خسارات وارده با بیمه نامه
   6. صدور حواله خسارت
   7. ارائه حواله و یا چک پرداخت خسارت به بیمه گذار و تکمیل مفاصاحساب

   مدارک مورد نیاز پرونده خسارت :

   1. تصویر پیشنهاد اولیه صدور بیمه نامه
   2. تصویر بازدید اولیه صدور بیمه نامه (در صورت وجود)
   3. تصویر بیمه نامه و الحاقیه های منضم
   4. تصویر رسید وصول حق بیمه
   5. مستندات مربوط به اعلام خسارت بیمه گذار
   6. بازدید اولیه خسارت و گزارش مقدماتی
   7. صورت ریز موارد خسارت دیده از طرف بیمه گذار
   8. صورتجلسه بازدید نهائی همراه با موارد ریز خسارت دیده
   9. ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت برآورد خسارت از قبیل فاکتورهای خرید و تعمیرات
   10. اسناد و مدارک مورد نیاز فعالیت بیمه گذار (در صورت نیاز)
   11. استعلام از شرکتهای بیمه و سایر مراجع ( آتش نشانی ، هواشناسی ، ژئوفیزیک و...)
   12. گزارش نهائی کارشناس در برآورد خسارت
   13. برگ محاسبه خسارت
   14. صورتجلسه شورای فنی خسارت در صورت نیاز و مصوبات مورد نیاز مطابق آئین نامه حدود اختیارات
   15. حواله خسارت
   16. برگ تسویه خسارت
   17. نامه تعیین سهم بیمه گر دوم در صورت وجود
   18. ارجاع پرونده به امور حقوقی در صورت وجود مقصر حادثه جهت بازیافت

   جهت کسب اطلاع از نوع و چگونگی ارائه خدمات بیمه‌ای در حیطه بیمه‌های آتش‌سوزی، می‌توانید به پورتال «شرکت بیمه حافظ» به‌ نشانی www.hafezinsurance.ir مراجعه‌کنید. همچنین می‌توانید ازطریق شماره‌تلفن 9-22925481 – 021، با مدیریت بیمه‌های آتش‌سوزی «شرکت بیمه حافظ» ارتباط حاصل‌فرمایید.

 • دفتر ارتباطی تهران
  پیامک: 9850005783407
 • .:
 • پیوندها
 • :.
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه حافظ می باشد.
  مجری : پورتال سامان