• بیمه اتومبیل

   تعهدات و خسارات تحت پوشش

   خطرات و خسارات تحت‌ِپوشش

   حوادث مذکور، در بیمه‌نامه شخص‌ِثالث شامل هرگونه سانحه‌ای ازقبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد‌می‌شود. خسارات بدنی در این بیمه‌نامه هر نوع دیه یا ارش (دیه جراحات‌) ناشی از صدمه، شکستگی، نقصِ‌عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی، موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص‌ِثالث است که به‌سبب حوادث مشمول بیمه می‌باشد .

   تعهد مازاد شخص‌ِثالث

   حداقل پوشش بیمه در بخش خسارت بدنی، معادل حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام و در بخش خسارت مالی، معادل حداقل دو‌‌و‌نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارات بدنی و مالی بیش‌از حداقل مزبور، بیمه مازاد نیز خریداری‌نماید. بیمه‌گذارانِ «شرکت بیمه حافظ» می‌توانند با مراجعه به هر یک از شعب و نمایندگی‌های مجاز شرکت، تعهدات بیمه خود را طی صدور الحاقیه اضافی افزایش‌دهند.

   بیمه حوادث راننده اتومبیل

   این بیمه‌نامه به‌منظور جبران زیان‌های ناشی از حوادثی که خارج از اراده بیمه‌گذار به راننده وسیله نقلیه مورد‌ِبیمه وارد‌می‌گردد، به‌همراه بیمه‌نامه شخص‌ِثالث ارائه‌می‌شود و غرامت فوت و نقصِ‌عضو راننده را براساس شرایط مصوب بیمه‌های حوادث تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه جبران‌می‌کند.

   بیمه‌بدنه اتومبیل

   در بیمه‌بدنه اتومبیل، جبران خسارات وارده به خودرو در اثر حادثه، تصادف دو خودرو با یکدیگر و یا برخورد اتومبیل موردِبیمه با جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد شیء^ دیگری با اتومبیل موردِبیمه و یا واژگونی، سقوط و انحراف موردِبیمه در اثر حوادث رانندگی تحتِ‌پوشش قرار‌می‌گیرد .

   خطرات تحتِ‌پوشش بیمه‌بدنه اتومبیل

   در بیمه‌نامه بدنه «شرکت بیمه حافظ»، خطرات اصلی شامل آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، حادثه، واژگونی و سرقت کلی تحتِ‌پوشش است. همچنین خطرات اضافی شامل بلایای طبیعی، سیل، زلزله و آتشفشان، خسارت ناشی از پاشیده‌شدن اسید و مواد شیمیایی، شکست شیشه به‌تنهایی و همچنین سرقتِ‌در‌جای تمام قطعات یا برخی از قطعات وسیله نقلیه و هزینه ایاب‌و‌ذهاب در مدت‌تعمیر وسیله نقلیه نیز قابلِ‌تعهد بوده که بیمه‌گذاران می‌توانند با پرداخت حق‌ِبیمه مربوطه این پوشش‌ها را نیز خریداری‌نمایند.

 • دفتر ارتباطی تهران
  پیامک: 9850005783407
 • .:
 • پیوندها
 • :.
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه حافظ می باشد.
  مجری : پورتال سامان