• سرفصل اخبار
  • تغییرات اجتناب ناپذیر صنعت بیمه/علی عزتی

   تغییرات اجتناب ناپذیر صنعت بیمه/علی عزتی

   تغییرات اجتناب ناپذیر صنعت بیمه/علی عزتی

   صنعت بیمه برای کوتاه مدت و حتی بلند مدت در معرض تغییرات مستمر ناشی از نوآوری ها و تکنولوژی های جدید، قرار خواهد گرفت.

   بر همین اساس رشد فزاینده و مستمر فن اوری در صنعت بیمه، برای سال های اتی، هم چنان ادامه دار خواهد بود و این صنعت را با تغییرات بنیادین مواجه خواهد نمود. لذا شرکت های بیمه گر می بایستی از آمادگی های لازم جهت مواجه با این تغییرات، برخوردار باشند.

   جهت ایفای نقش کلیدی در اکوسیستم های در حال توسعه، بیمه گران ملزم به ارتقای فرایند تحلیل و پردازش داده ها و قابلیت های مرتبط با پیش بینی ها، می باشند که تمرکز بر این مهم می تواند کمک شایان توجه ای را به توانایی آنها در ارایه داینامیک نرخ ها، مدیریت و کاهش ریسک و نوآوری در ارایه محصولات، نماید.

   سرعت استفاده از تکنولوژی بلاک چین در صنعت بیمه و در سطح جهان، حیرت اور ارزیابی می گردد، به طوریکه در سال 2016 و در محافل بیمه ای تنها حرف از بررسی موضوع احتمال به کارگیری این تکنولوژی بود. این در حالی است که در سال 2017، بحث ها معطوف به این موضوع بود که کدام محصولات جدید بلاک چین یا پلت فرم بلاک چین در حال اجرای آزمایشی و یا در حال معرفی نهایی به بازار ، است.

   امتیاز های استفاده از بلاک چین از جمله ارتقای اثربخشی و دقت عمل باعث شده است که سرعت به کارگیری این تکنولوژی در صنعت بیمه از شتاب چشمگیری برخوردار باشد و به نظر می رسد که در چند سال آتی بلاک چین به عنوان تکنولوژی رایج و معمول صنعت بیمه عمل و کل ساختار اطلاعات و داده ها ی صنعت را پشتیبانی نماید. اما سئوال اینجا است که شرکت های بیمه گر جهت مواجه با چالش های صنعت، چه راهکارهایی، می توانند اتخاذ نمایند که ذیلا به برخی از آنها اشاره می گردد:

   الف) تمرکز بر روابط بلند مدت و ارزش افرین برای مشتریان با اعمال رویکرد مشارکت در منافع و پرهیز از اعمال روش سنتی قراردادهای کوتاه مدت بیمه ای.

   ب) بازتعریف نقش موثر شرکت بیمه گر در اکوسیستم های آتی صنعت از طریق تبیین نقش تکنولوژی های جدید مثل بلاک چین و سعی در یافتن شرکای قدرتمندی که منجر به ایجاد سرویس های یک پارچه بیمه ای به مشتریان شود.

   ج) ارتقای اثربخشی و سرعت ارایه نرخ، کاهش ریسک و ارایه محصولات جدید.

   د) توجه به کسب درآمد از فعالیت های غیر بیمه ای.

   اخبار مرتبط
 • دفتر ارتباطی تهران
  پیامک: 9850005783407
 • .:
 • پیوندها
 • :.
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه حافظ می باشد.
  مجری : پورتال سامان