• سرفصل اخبار
  • عمر پایین بیمه نامه عمر در کشور

   عمر پایین بیمه نامه عمر در کشور

   عمر پایین بیمه نامه عمر در کشور

   صنعت بیمه در کشورهای جهان از سال 1950 روبه گسترش گذاشت و رشدی 10 درصدی را درآن مقطع تجربه کرد. این رشد در حالی صورت گرفت که سهم بیمه عمر از کل بیمه ها همواره رقم قابل توجهی بوده است. به طوریکه در سال 1984 سهم بیمه عمر 2.1 درصدGDP جهان را شکل میداد و این رقم در سال 1996 به 4.2 و درسال 2007 به 4.41 رسید.

   در ایران نیز توسط یک شرکت خارجی به نام ویکتوریا در سال 1314 آغاز شد . شرکت مذکور پس از یکسال فعالیت، حجم پرتفوی حود را که جمعا 150 بیمه نامه با سرمایه هشت میلیون و چهار هزار ریال بود به شرکت بیمه ایران واگذار کرد. شاید بالاترین دلیل اینکه شرکتهای بیمه ای در صدور بیمه نامه عمر در گذشته در کشور موفقیت چندانی نداشته اند، را بتوان به اعتقاد به مبتلا شدن به یکبیماری حاد تا قبل از 65 سالگی نسبت داد. در واقع سن، دریافت غرامت، ارث و اشتغال همسر مهمترین عوامل برانگیزاننده خرید بیمه نامه عمر یک رابطه منفی وجود دارد و افرادی که باور دارند در سلامتی به سر می برند، کمتر تمایل به خرید بیمه نامه نشان میدهند. در این میان باتوجه به اهمیت موضوع بیمه های عمر و سرمایه گذاری شرکتهای بیمه ای در آن مصاحبه ای با عبدالرسول عطایی مدیرعامل بیمه حافظ و بررسی بیمه عمر در شرکتهای بیمه ای و آثار سود و زیان آن پرداخته شده است.

   چرا شرکت های بیمه ای در سال های گذشته در خصوص صدور بیمه نامه های عمر موفقیت چندانی نداشته اند؟

   علت عدم موفقیت شرکتهای بیمه در خصوص صدور بیمه نامه های عمر، را می توان به عواملی همچون عامل ساختاری، اقتصادی، عوامل مربوط به شرکتهای بیمه، عوامل فرهنگی، آموزشی و اجتماعی و عوامل مربوط به دولت وعدم سیاستگذاری دانست.

   عامل ساختاری که بخشی از آن مربوط به شرکتهای بیمه وبخشی از آن مربوط به سطح پایین در آمد مردم،اختلاف طبقاتی زیاد بین دهک های بالا و پایین جامعه، انحصاری بودن بازار بیمه، تبلیغات کم و معرفی نکردن مزایای بیمه عمر و وجود بانکها به عنوان رقیب شرکتهای بیمه از عوامل مهم مغفول ماندن این نوع بیمه نام هها در ایران است.

   صدور این نوع از بیمه نامه ها چه جذابیتی برای شرکت های بیمه ای در بردارد؟

   قبل از اینکه صدور این نوع بیمه نامه جذابیتی برای شرکتهای بیمه داشته باشد بایستی به تقش این بیمه نامه ها در صنعت بیمه ونقش آن در جامعه ما اشاره کرد.

   یکی از نقشهای اساسی شرکتهای بیمه در جامعه تامین امنیت در بعد اجتماعی ، اقتصادی و... است و این نوع بیمه نامه های عمر از جمله بیمه نامه هایی است می تواند هم نقش اساسی در تامین امنیت اجتماعی و هم تامین امنیت اجتماعی داشته باشد. همین مقدار که مردم از منابع خرد خودشان ماهیانه و یا سالیانه مبلغی را به شرکتهای بیمه می دهند و بعد مدتی می توانند منابع بزرگی در قالب سرمایه گذاری داشته باشند این میتواند جذابیتی را هم برای مردم ، اقتصاد کشور، امنیت اجتماعی و... داشته باشد.

   علاوه بر آن این بیمه نامه ها می تواند برای جذب منابع بسیار خوب برای شرکتهای بیمه نقش آفرینی بکند و این منابع می تواند در شرکتهای بیمه سرمایه گذاری بشود و از طریق سرمایه گذاری اشتغال، افزایش توان مالی شرکتهای بیمه و... را در کشور بدنبال داشته باشد.

   این نوع بیمه نامه ها برای شرکت های بیمه جذب بازار های خرد و هدف گذاری برای افزایش سرمایه های شرکت، سهم 15 درصدی شرکت از سود مشارکت در منافع، افزایش توانمندی مالی شرکت های بیمه با سرمایه گذاری منابع این رشته، افزایش ضریب نفوذ بیمه در بین جامعه و... به همراه دارد که از عوامل مهم جذابیت این بیمه نامه ها برای شرکت های بیمه است.

   بر این اساس جذابیت این بیمه نامه ها برای شرکتهای بیمه ای و همچنین عوامل زیر ساختی ایجاد شده در سالهای اخیر همچون اصلاح ساختاری شرکتهای بیمه، تعیین و تبیین استراتژی کلان صنعت بیمه با توجه به چشم انداز 20 ساله سیاستگذاری در مورد ترویج و تبلیغ بیمه های عمر با همکاری بیمه مرکزی سبب گرایش شرکتهای بیمه ای به سمت بیمه نامه های عمر شده است. همچنین تدوین برنامه های آموزشی فراگیر و گسترده جهت ارتقای دانش و تخصص نیروی انسانی شاغل در صنعت بیمه به ویژه نمایندگان و بازار یابی، آغاز بررسی راه های اشاعه و تعمیم فرهنگ بیمه در جامعه، بر طرف شدن مشکلات حتی اصلاح قوانین و مقررات بیمه های عمر، تفکیک حسابهای رشته های عمر از سایر رشته ها جهت شفافیت مالی در شرکتهای بیمه برای رشته ها و... سهم بیمه زندگی از حق بیمه صنعت بیمه را درسالهای اخیر افزایش داده است. پیرو آن افزایش ضریب نفوذ بیمه های زندگی در جانعه از تاثیرات عوامل ذکر شده در رشد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت این نوع بیمه نامه بوده است.

   با توجه به الزام بیمه مرکزی بر تفکیک بیمه نامه عمر از سایر رشته های بیمه ای، آیا این مساله تهدیدی برای شرکت های بیمه ای محسوب می شود ؟

   نه تنها تهدیدی محسوب نخواهد شد بلکه این فرصت بسیار خوبی است برای تفکیک و شفافیت های مالی بیمه نامه های عمر، ریسک ما را برای بلند مدت پوشش خواهد داد و در زمانهای بعد و آینده که ما بایستی مبالغ بسیار زیادی را ما به عنوان اندوخته به بیمه گذاران بدهیم با این شفافیت در صورتهای مالی، ریسکهای ده ساله اینده شرکتهای بیمه را به حداقل می رسد.

   از سوی دیگر چون ماهیت بیمه های عمر سرمایه گذاری است لذا ما موظف هستیم سرمایه گذاری برای این منابع انجام بدهیم و وقتی صورتهای مالی شفاف باشند شرکتهای بیمه ای تحریک می شوند که منابع خودشان را در زمان مقرر با تعهداتی که به مردم بدهکار هستند بروز کنند.

   از دیگر ویژگی این نوع بیمه نامه این است که شرکتهای بیمه اجازه استفاده از منابع برای پرداخت خسارت دیگر و خرج هزینه های روزمره خود را نخواهند داشت.

   بنابراین این بیمه نامه نه تنها تهدید نیست بلکه فرصت خوبی است و از مخاطرات و ورشکستگی جلوگیری میکند و در نهایت شفافیت مالی را در حوزه خودش به همراه داشته باشد که خود نقطه قوتی برای صنعت بیمه محسوب می شود.

   باتوجه به آنکه مردم میتوانند بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری بخرند این فرصت برای آنها فراهم است که این پول را در بانکها بگذارند و همان سود را بگیرند.

   مزیت بیمه نامه عمر نسبت به سایر رشته های بیمه ای چیست؟

   اولین ویژگی آن این است که در طول مدت خرید این بیمه نامه اگر بیمه گذار دچار از کار افتادگی و یا فوت بشود غرامت بیمه عمر بزرگ را می تواند از شرکتهای بیمه مطالبه کند . اصل وسود آن تضمین است و باتوجه به اینکه سالانه حسابهای مالی بررسی می شوند. می توانند سود مشارکت بیشتری را داشته باشند. امکان بازخرید این بیمه نامه در هر زمان بدون هیچ گونه ضرر و زیانی امکان پذیر است. بیمه گذار میتواند بخشی از اندوخته خودش را بنا به نیاز مالی مطالبه کند همچنین میتواند از محل اندوخته خود بدون نیاز به ضامن وام دریافت کند

   از دیگر مزیتهای این بیمه نامه این است که بیمه گذار می تواند به عنوان فیش دوم حقوق در کنارفیش اصلی حقوق خود داشته باشد. همچنین ارایه کمک هزینه های مسکن، هزینه و ازدواج فرد از دیگر مزایای این بیمه نامه است.

   علاوه بر آن امکان استفاده از بیمه مستمری را برای فرد محیا می کنه که اگر فرد در مدت خرید بیمه نامه دچار از کار افتادگی شد قادر به مستمری مادام العمر خواهد بود.

   آیا آماری در خصوص صدور بیمه نامه های عمر در سال های گذشته وجود دارد؟

   بیمه های عمر نقش اساسی در هر کشوری دارد. آمار می گوید برای تخمین وضعیت اجتماعی واقتصادی هر کشوری به وضعیت بیمه های عمر شرکتهای بیمه این کشورها نگاه کنید. امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا بیش از 60 الی 70 درصد آن را بیمه نامه های عمر در برمی گیرد. به عبارت دیگر در برخی کشورها چند نوع بیمه نامه عمر دارا هستند. لذا وضعیت ما در رتبه بندی دنیا در حال حاضر بیش از 14 درصد نیست و این نشاندهنده وضعیت نامناسب پوشش بیمه های عمر است. خوشبختانه در چند سال گذشته به علت تبلیغات و فرهنگ سازی خوبی که شده است سهم بیمه های زندگی از کل حق بیمه صنعت بیمه در سالهای 93،94 و 95 به ترتیب 10.8% ، 12.1% و 13.4% بوده است که این افزایش رشد سبب افزایش ضریب نفوذ بیمه های زندگی گردیده است. اما همچنان نسبت به بازارهای جهانی عقب هستیم.

   تاثیر صدور بیمه نامه عمر بر صورت های مالی شرکت های بیمه ای چگونه است؟

   در صورتی که حسابهای رشته های عمر از سایر رشته ها در صورتهای مالی تفکیک شوند و منابع این بیمه نامه ها در سایرامور بیمه ای شرکت(خسارت و هزینه های جاری) هزینه نگردد، در این صورت شفافیت صورتهای مالی سبب اعتماد بیمه گذاران به شرکتهای بیمه خواهد شد و شرکتهای بیمه میتوانند اقدام به تهیه گزارش های مالی سالیانه برای بیمه گذاران خود نموده ومیزان اندوخته بیمه گذاران مشخص خواهد بود و کنترل حسابهای مزبور ممکن بوده و شرکت در زمان بازخرید بیمه نامه های عمر تحت فشار قرار نخواهند گرفت، همچنین توانمندی شرکت با سرمایه گذاری اندوخته های بیمه نامه های عمر و افشای آن در صورتهای مالی افزاش خواهد یافت.

   اخبار مرتبط
 • دفتر ارتباطی تهران
  پیامک: 9850005783407
 • .:
 • پیوندها
 • :.
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه حافظ می باشد.
  مجری : پورتال سامان