• سرفصل اخبار
  • برگزاری پنجمین جلسه کارگروه بیمه های مسئولیت انجمن حرفه ای صنعت بیمه

   برگزاری پنجمین جلسه کارگروه بیمه های مسئولیت انجمن حرفه ای صنعت بیمه

   برگزاری پنجمین جلسه کارگروه بیمه های مسئولیت انجمن حرفه ای صنعت بیمه

   پنجمین جلسه کارگروه بیمه های مسئولیت انجمن حرفه ای صنعت بیمه، با حضور اعضا کارگروه و جناب آقای دکتر حجاریان مدیرعامل انجمن و دکتر نوتاش مشاور مدیر عامل انجمن، ساعت 10:00 روز پنجشنبه مورخ 15 مهر ماه در محل انجمن برگزار شد.

   در ابتدای جلسه جناب آقا رضی دبیر محترم کارگروه، ضمن خوشامدگویی خدمت دکتر حجاریان و دکتر نوتاش، ضمن ارائه گزارشی از چهار جلسه گذشته کارگروه، موضوع جلسه را نقشهای اجتماعی بیمه‌های مسئولیت عنوان کردند.
   در ادامه دکتر حجاریان ضمن تشکر از اعضا کارگروه جهت پیگیری و تشکیل جلسات عنوان کردند که صنعت بیمه نتوانسته است مسئولیت اجتماعی خود را بصورت مناسب ایفا کند. از جمله آنکه انتظار می رود که نظام بیمه ریسک جامعه را کاهش دهد نه آنکه با ارائه پوشش به افراد پر ریسک آنها را برای خطرآفرینی تشویق نماید .
   ایشان افزودند شرکتهای بیمه نباید از روش متوسط گیری برای تعیین نرخ بیمه مسئولیت افراد مختلف استفاده کنند. برای مثال پزشکان جراح باید با توجه به خطرآفرینی و سوابق خسارت، از نرخ های متفاوت برخوردار باشند و لذا باید آیین نامه بیمه مرکزی اصلاح شود.
   همچنین مدیرعامل انجمن در خصوص کارکرد مرکز رتبه بندی مدیریت ریسک انجمن و نقشی که در شناسایی و مدیریت ریسک سازمانهای بیمه گر، می تواند ایفا کند، توضیحاتی دادند.
   در ادامه آقای دکتر نوتاش توصیه کردند که جلسات مشترکی با سازمان هایی نظیر نظام پزشکی، داروسازی و ... برگزار شود و راه های توسعه مناسبات و افزایش همکاریها بررسی شود.
   در پایان مقرر گردید همه کارگروه ها با برقراری ارتباط با سازمانها، ارگانها، موسسات، شرکتها و... نیازهای آنها را شناسایی و برای آنها برنامه مدیریت ریسک دانشی یعنی دانش عملی ارائه نمایند و بصورت دیتا بیس آنها را معرفی و در دسترس قرار دهند تا بتوان به نحو مطلوبی آنها را رتبه بندی و بیمه نامه هایی با نرخ و شرایط مطلوب ارائه شود و آنرا به شکل بیانیه‌ای تعریف و قرار دهیم تا معیاری باشد برای تعیین سطح مطلوب و استاندارد.
   البته مادامیکه این بیانیه ترسیم و تدوین بشود و شکل بگیرد می تواند معیاری باشد برای شرکتهای بیمه گر و این مسایل صرفا ارشادی و راهنما می باشد و با توجه به ماهیت و فلسفه وجودی انجمن جنبه دستوری نخواهد داشت.
   از طرفی سطح ریسک افراد با توجه به معیارهای مرکز رتبه بندی ریسک انجمن تعیین و برنامه بهبود هم برای آنها نیز تعریف می گردد.

   اخبار مرتبط
 • دفتر ارتباطی تهران
  پیامک: 9850005783407
 • .:
 • پیوندها
 • :.
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه حافظ می باشد.
  مجری : پورتال سامان